صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

LIST OF BISHOP BEVERIDGE'S WORKS.

PUBLISHED DURING HIS LIFE.

I. De Linguarum Orientalium Præstantiâ et Usu. 1658.

II. Institutionum Chronologicarum Libri Duo. 1669. III. Zvvódikov, sive Pandectæ Canonum, &c. 2 Vols.

Folio. 1672.

IV. Codex Canonum Ecclesiæ Primitivæ vindicatus et illustratus. 1679.

V. The Church Catechism explained. 1704.

PUBLISHED AFTER HIS DEATH.

VI, Private Thoughts upon Religion. 1709.
VII. Private Thoughts upon a Christian Life. 1709.
VIII. The great Necessity and Advantage of Public
Prayer. 1710.

IX. One Hundred and Fifty Sermons. Six Vols. Octavo. 1708.

X. Thesaurus Theologicus. Two Vols. Octavo. 1711. XI. A Defence of the Book of Psalms by Sternhold and Hopkins. 1710,

XII. Exposition of the Thirty-Nine Articles. 1710.

PRIVATE THOUGHTS

UPON

RELIGION,

DIGESTED INTO

TWELVE ARTICLES,

WITH

PRACTICAL RESOLUTIONS FORMED THEREUPON.

PART I.

« السابقةمتابعة »