صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

wals This cory I have to the Bodleian Library, February 10, 19179-8.5. Dodgson, S.

an Id Wilchinist, like the author.

!

1

1

INTRODUCTION.

ΤΟ

ENGLISH GRAMMAR:

WITH

CRITICAL NOTES,

A NEW EDITION, CORRECTED.

Nam ipfum Latinè loqui, eft illud quidem in magnâ laude
ponendum; fed non tam fuâ fponte, quàm quod eft a
plerifque neglectum. Non enim tam præclarum eft fcire
Latinè, quam turpe nefcire; neque tam id mihi oratoris
boni, quàm civis Romani, proprium videtur. CICERO.

LONDON,

Printed for J. DODSLEY, in Pall-mall; and T. CADELL,
Succeffor to Mr. MILLAR, in The Strand,

MDCCLXXV.

« السابقةمتابعة »