صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

MAlexander Pope.

POEMS

AND

TRANSLATIONS,

By several Hands.

PARTICULARLY,

1. Windfor-Foreft, with
the Meffiah.
II. Effay on Criticism.
III. Rape of the Lock.
IV. Ode on St. CECILIA'S
Day.

V. Verfes to the Memo-
ry of a Lady.

VI. To Mr. JERVAS, with
FRESNOY's Art of
Painting.

VII. To a young Lady,
with the Works of
VOITURE.

VIII. ELOISA to A BE-

LARD.

By Mr. POPE.

The THIRD EDITION.

LONDON:

Printed for BERNARD LINTOT between the Temple-
Gates in Fleet-ftreet, 1720.

BIBLIC

蒸蒸

WINDSOR-FOREST.

To the Right Honourable

GEORGE Lord LANSDOWN.

Non injufa cano: Te noftra, Vare, myrice,
Te Nemus omne canet; nec Phoebo gratior ulla eft
Quàm fibi qua Vari præfcripfit pagina nomen.

[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »