صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

NEW YORK

AOKK

THE

WHOLE WORKS

OF THE

RIGHT REV. EDWARD REYNOLDS, D.D.

LORD BISHOP OF NORWICH;

Now first Collected,

WITH HIS FUNERAL SERMON, BY B. RIVELEY,

ONE OF HIS LORDSHIP'S CHAPLAINS.

TO WHICH IS PREFIXED

A MEMOIR OF THE LIFE OF THE AUTHOR,

BY ALEXANDER CHALMERS, F.S.A.

IN SIX VOLUMES.

VOL. V.

"Oportet Ecclesiasticum, quando suadet aliquid quod agendura est, non so-
lùm docere ut instruat, et delectare ut teneat, verùm etiam festere ut vincat."
AUG. de Doctrina Christiara, lib. 4. cap. 13.

LONDON:

PRINTED FOR B. HOLDSWORTH,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

« السابقةمتابعة »