صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

Eclectic Review,

MDCCCXIV.

JULY-DECEMBER.

NEW_SERIES.

VOL. II.

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικην λέγω, ουδε την Πλατωνικην, η την Επικουρειον το
και Αριστοτελική, αλλ' όσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλως,
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστήμης εκδιδασκονία, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφίαν φημι

CLEM. ALEX. Strom. Lib. 1.

LONDON:

PUBLISHED BY JOSIAH CONDER, 18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD,

SOLD ALSO BY

DEIGHTON AND SONS, CAMBRIDGE;

AND OLIPHANT, WAUGH, AND INNES, EDINBURGH.

[merged small][ocr errors][merged small]

CONTENTS TO VOL. II.

Page.

Abernethy's Inquiry into the Probability and Rationality of Mr. Hunter's

Theory of Life

Armstrong's Facts and Observations relative to the Fever commonly called
Puerperal

400

[blocks in formation]

Carnot's Treatise on the Defence of Fortified Places. Translated by Mont-
alembert

92

Channing's Di-course, delivered in Boston, North America, on the Deli-
verance of the Christian World from Military Despotism

625

Clayton's Prayer for the Multiplication of Evangelical Labourers. A Ser-

mon

413

Clifford's Tixall Poetry

267

Davies's" Brand plucked out of the Fire!" or a Brief Account of Robert
Kendall

213

Dawson's Inquiry into the Causes of the general Poverty and Dependence
of Mankind. Including an Investigation of the Corn Laws

Dean of Wells's Sermon before the Church Missionary Society for Africa

[blocks in formation]

Duschene's Reflections of a French Constitutional Royalist
Dyer's History of the University and Colleges of Cambridge

Earl of Lauderdale's Letter on the Corn Laws

Edinburgh Review, No. 46. Art. Essai Philosophique sur les Probabilités.

Par M. Laplace

624

513

362

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Hamilton's (Elizabeth) Series of Popular Essays

ilustrative of Principles

connected with the Improvement of the Understanding, &c.

Horsley's Specches in Parliament

[ocr errors][merged small]

Inquiry concerning the Author of the Letters of Junius

James's new and enlarged Military Dictionary

Kett's Flowers of Wit

Kidd's Sermons, designed chiefly for the Use of Villages and Families

Lacey's Discourses for Domestic Use

Langsdorff's Voyages and Travels in various Parts of the World

92

184

389

498

133

Lara; a Tale. a Tale

393

Law's (Bishop) Charge delivered to the Clergy of the Diocese of Chester
List of Works recently published

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Phædo; a Dialogue on the Immortality of the Soul

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For the Year

1812. Parts I. and II.

[ocr errors]

79

245, 382, 599

Pinkerton's Present State of the Greek Church in Russia; translated from
the Slavonian of Platon

[merged small][merged small][ocr errors]

Predestined Thief. With an Application to the recent Case of Robert
Kendall

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

THE

ECLECTIC REVIEW,

FOR JULY, 1814.

Art. I.-1. An Inquiry into the Causes of the general Poverty and Dependence of Mankind. Including a full Investigation of the Corn Laws. By William Dawson. 8vo. pp. 230. Edinburgh, 1814. Longman, and Co.

2.-A Letter on the Corn Laws. By the Earl of Lauderdale. 8vo. pp. 89. London, 1814. Longman and Co.

3.-The Speech of the Right Hon. George Rose, in the House of Commons, on the 5th of May, 1814, on the Subject of the Corn Laws. 8vo. pp. 79. London, 1814. Cadell and Davies.

4.-Observations on the Effects of the Corn Laws, and of a Rise or Fall in the Price of Corn, on the Agriculture and general Wealth of the Country. By the Rev. T. R. Malthus, 8vo. pp. 44. Lon. don, 1814. Johnson and Co.

WE might have conceived ourselves entitled to expect that, after the progress which the science of political economy has made, we should not, in a country which boasts of its knowledge and liberality, have had the misfortune to witness another attempt to disturb, by acts of parliament, the established order of nature in regulating the supply of the people's food.

Since the same ideas, however, and the same interests are now likely to prevail, that have prevailed in former times, what remains is, to endeavour to remove the ignorance on which false measures are always grounded; ignorance either among those who produce, or those who endure them. It is our duty, as well as the duty of all who write, to explain the subject so completely, and to make the community so well acquainted with the fallacies by which they have been misled, that we may be in no danger of seeing our country injured again by laws tending to diminish the sources which supply its sustenance.

VOL. II. N. S.

B

« السابقةمتابعة »