صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

[merged small][graphic]

1.2. Phylacteries. 3. A Jew in his Phylacterial dress reciting the forms of prayer. 4. Mezuzah.

5. A Talismanic figure.

London Published by Longman, Rees. Orme & CoAugust 1827

J.Shury Sculp

THE REASONS/g

OF

THE LAWS OF MOSES.

FROM

THE "MORE NEVOCHIM" OF MAIMONIDES.

WITH NOTES, DISSERTATIONS, AND

A LIFE OF THE AUTHOR.

BY JAMES TOWNLEY, D. D.

[ocr errors][merged small]

ILLUSTRATIONS OF BIBLICAL LITERATURE," &c. &c.

Quemadmodum adhuc viget, ita in omne ævum vigebit, MARMONIDIS

memoria.- -BISHOP CLAVERING.

LONDON:

LONGMAN, REES, ORME, BROWN, AND GREEN, PATERNOSTER-ROW;

AND JOHN COCHRAN, 108, STRAND.

1827.

boy.

LONDON:

PRINTED BY JAMES NICHOLS,

WARWICK SQUARE, NEWGATE STREET.

PREFACE.

THE LAWS AND INSTITUTIONS OF MOSES Constitute the earliest and most original system of ecclesiastical and civil jurisprudence and polity, with which the world has ever been favoured. Suited to the genius, the habits, and the circumstances of the people to whom they were delivered, they comprize not merely a code of political and moral regulations, for the wise and prosperous conduct of the Jews, as a distinct and peculiar people; but rules of economy, for the promotion of their health and domestic comfort. Justly claiming to be a revelation from God, they are marked with the authority, and inculcate the unity, purity, and goodness, of JEHOVAH; and promise that temporal prosperity to the obedient, which the enactments of no other legislator ever dared to propose. Designed to introduce another religious dispensation, many of the rites were symbolical in their character, and being succeeded by a series of prophetic enunciations, served gradually to develope the

« السابقةمتابعة »