صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

TII E

TEMPLE OF TRUTII.

INSPICIAS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ταυτην με αυτην διδαξον την Ιδεαν τις ποτε εσιν ινα εις εκεινην
αποβλεπων, και χρωμενος αυτη παραδειγματι, ο μεν αν τοιστον η,
ων αν η συ η αλλος τις πραττη, φω οσιον ειναι ο un 7018TOV,
μη φω.

PLATO.
Formula quædam constituenda est; quam, si sequemur in
comparatione rerum, ab officio nunquam recedemus. Cicero.

" If it be false if it will not endure the Test-I am as
ready to give it up, as I have been to defend it. He must be
a poor Philosopher indeed, who, when he sees Truth and
System at variance, can ever be solicitous for the Fate of
a System.”

HARRIS.

London :

Printed hy Luke Hansard of Sons,
FOR J. MAWMAN, IN THE POULTRY.

1807.

« السابقةمتابعة »