صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic]

WILLIAM HOLT,

BRIXWORTH.

2705 e. 1510

OR

MISCELLANEOUS PIECES,

Selected from the best ENGLISH WRITERS, and
disposed under proper Heads, with a view to
facilitate the improvement of YOUTH,

IN READING AND SPEAKING.

TO WICH IS PREFIXED AN ESSAY ON ELOCUTION

and

DIRECTIONS FOR READING.

By W. ENFIELD, LL. D.

-Oculos, paulum tellure moratos,

Sustulit ad proceres; expectatoque resolvit
Ora sono ; nec abest facundis gratia dictis.
Ovid.

[graphic][merged small]

Sold by F. LOUIS, Savoye-Street, N. 12

1804.

23 JUL 1964

LIBRAR

« السابقةمتابعة »