صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

BY JOSEPH PRIESTLEY, LL. D. F. R. S. &c.

I juxta apostolum Paulum Christus Dei virtus est;
Deique sapientia, et qui nescit scripturas nescit Dei
virtutem ejusque sapientiam, ignoratio scripturarum ig
noratio Christi est.

JEROME IN ESAIAM

NORTHUMBERLAND:

PRINTED FOR THE AUTHOR,

BY ANDREW KENNEDY, Franklin's Head, QUEEN-STREET,

1804.

4 January, 1892.

From the Library of

THOMAS HILL,

NOTES ON THE FIRST EPISTLE TO THE

THESSALONIAN S.

CHAPTER I.

HAVING

gone over the hiftorical books of the New Teftament, I proceed to the confideration of the Epistles, which are a very ufeful part of the Canon of Scripture, tho' certainly of much less confequence than the others. The certain knowledge that Jefus Chrift was commiffioned by God to preach the great doctrine of a refurrection to a future life, that he confirmed this doctrine by the best attested miracles, and that, in the farther confirmation and exemplification of it, he himself submitted to die, and actually rofe from the dead, which we learn from the four gospels, is all that is effential to christianity; as the knowledge of this is all that is of much importance as a motive to a good life. However, we are much confirmed in our belief of the hiftory of Chrift by the farther account of the first promulgation of the gospel by the Apostles, and the miracles which they wrought in confirmation

of

« السابقةمتابعة »