صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

AN APOLOGY,

&c.

ADVERTISEMENT.

THIS Work has been ready for the Press above twelve months, but its appearance has been delayed by causes over which the Author had no control.

The length of the Corrigenda List, which might have been considerably obviated by the Author's inspection of the Press, will, it is hoped, find some excuse in his unavoidable distance from the place of Publication.

Jan. 27th, 1817.

Impulan Dailie

AN APOLOGY

FOR THE

United Church of England and Ireland;

OR,

A VINDICATION

OF THE

DOCTRINES OF THE ESTABLISHED CHURCH,

FROM

THE CALVINISTIC SENSE ASCRIBED TO THEM,

IN A WORK ENTITLED,

"AN INQUIRY INTO THE DOCTRINES

OF THE

REFORMATION,

AND OF THE

UNITED CHURCH OF ENGLAND AND IRELAND,

RESPECTING THE RUIN AND RECOVERY OF MANKIND
BY THE REV. B. W. MATHIAS, A. M.

CHAPLAIN OF BETHESDA, &c."

BY THE REV. WILLIAM EAMES, A. M.
CURATE ASSISTANT OF KILBRIDE, TULLAMOORE.

* Η πρόσληψις της σαρκὸς......ἐλευθέρωσις ἦν ἡ γινομένη παρὰ τὸ λόγω πάσης

66

ἀνθρωπότηλος.” x. 1. a.

ATHAN. C. ARR.

4. Ακέσατε ἦν ὁι μακραν· ἀκέσατε οι εγγύς ἐκ ἀπεκρύβη τινὰς ὁ λόγος φῶς
σε ἐςι κοινὸν, ἐπιλάμπει πᾶσιν ἀνθρώποις· ἐδεὶς Κιμμέριος ἐν λόγῳ.”

CLEM. ALEX. PROTREP.

DUBLIN:

PRINTED FOR W. WATSON, CAPEL-STREET.

[blocks in formation]

ΤΟ

THE MOST REVEREND AND RIGHT HONORABLE

WILLIAM,

LORD ARCHBISHOP OF ARMAGH,

PRIMATE OF ALL IRELAND AND METROPOLITAN,

THIS APOLOGY

FOR

THE UNITED CHURCH OF ENGLAND AND IRELAND,

IN WHICH

THE PRIMITIVE DOCTRINES OF THIS REFORMED

CHURCH ARE VINDICATED,

AND

THE MODERATION OF THE PRINCIPLES OF THIS VENERABLE ESTABLISHMENT ARE DEFENDED,

IS, WITH HIS GRACE'S PERMISSION,

MOST RESPECTFULLY DEDICATED,

BY HIS GRACE'S

MOST DUTIFUL AND FAITHFUL

SERVANT,

THE AUTHOR.

« السابقةمتابعة »