صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

úaċdgan ós cjo čriće y bégipte vlé. Azur do lagad crojde Jacob, óir níor ċrejð sé jad. azur diñiseadur dó brjażra Josep vle, noć do labair ré rív: 7 a nuair do coñąc sé y carbud do ċyr Josep da jomċ4, daj¿beóżnd spiorad Jacob a nażar. Agus a dubąt Israel, Is lór sin; ata mo mac Jorep beó fós: račxò mé do cire mé é rvl a néugfad.

No. IX.

Ugus do gluais Israel maille ris á nuile níð da rajb aige, & tajnic 5 Beerséba, & do rrñe jodbyrt do Dja a a¿ąIsaac. Agus do labą Dja re Sisrael a ttarbre ʼn hojdċe, & do rajd, A Jacob, a Jacob: agus a dubgt seikon, Ataim añso. Agvs a dub4t sé, Ar mik Djā, Dja hażar: na bjod ęgla ort dul sjos do Mézipt; óir do déana mik añ sin djot cinead môr. Rača me leaf rjor do Regipt; & do béura mé z dejṁin mą a gcédna a nrjos a ris tú: agus cuirfid Josep a laṁ ar do trilib. Agur déiris Jacob rías ó Beerreba: 7 djomċradar mic Israel a naży Jacob, & a naójs óg, agys a mna, añ sna carbudyb ċyr Pharao dâ jomċur.

Ugvs rugadvr leó a narnéis, & a majċeas noċ fu4adur a ttír Chanaain, & ¿angadur do Régift, Jacob, agus a fljoš vle lejs. A mic, agus mic a mac maille ris, & a inger, & inżęn a mac, agus a

governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them: and when he saw the waggons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. And Israel said; It is enough; Joseph my son is yet alive: I will go and see him before I die.

No. IX.

AND Israel took his journey with all that he had, and came to Beer-sheba, and offered sacrifices to the God of his father Isaac. And God spake unto Israel, in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob: and he said, Here am I. And he said, I am God, the God of thy father: fear not to go down into Egypt; for I will there make of thee a great nation. I will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes: And Jacob rose up from Beer-sheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the waggons which Pharaoh had sent to carry him.

[ocr errors]

And they took their cattle, and their goods which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob and all his seed with him. His sons, and his sons' sons with him, his daughters,

fhjof vle ¿ug sé leis do Régipt jad. Na hanmaña vle noć tajnic le Jacob do Régipt, noć żainjċ amaċ as a fordroñvb, táob amviġ do mnajb mac Jacob, ba trí fjċċid jad & a se. Agus mic Josep, rugað dó sa Régipt, bá dá anum jad: a yule anum do ¿ig Jacob, noć tajnic do Aégipt, bá trj fiċċjd & a dejċ jad.

Agus do ċvr sê Ivdah rojṁe ž Josep, do jeólud a arżże z diręċ z Gosen ; agus do ¿angadur ÿoir Ghoren. Agvr do riñe Josep a ċąbad réjý, & d0 ċuajd sŕas do żęgṁajl ar Isræl aży, 5 Gosen; T do ¿ajsbéin é féjn do; & dolnż 4 a menéul, 7 do gul ar a mynéul tamall maj¿. Úgys a drbairt Israel ré Josep, Anois faġaim bás, ó coñvre mé do žnúis, do ċjoñ 5 bf¥l tú beó fós. Agus a dubyt Josep ré na derbrásċrib, agus ré tiż a¿4, Raċa mík rúas, & foillseóċad do Phárao, & a déra mé ris, Langadvr mo dearbraj¿re, agvs tig maċar, noć do bi a ttír Chanaain, ċugamsa: agus is 284jde coraċ jad, óir isé ba ceird dóib airnéir do beatużad; & ¿ugadur a ttréda, & a selba leó, 7 a nvjle njd da bivil aca. Agus teigeóṁviż A nuair ġojrfgs Pharo fbk, 7 a déra sé, créd as ceird dib? Abrydk, do bj ceird do ferbikġ bejt timċjoll airnék, ó ar nóige z tej a nois, kò féin. aron & ar narère; soñus z najtroabiwr a bfęrañ Oopen, on IP Trainer lap a mile ireonje conoc ag na Uégiptib.

Ann k tajnic Josep dinis do Pharao, 7 a / dubát, Langadvr mażą, & mo derbraj¿re, agus a streda, 7 a nęlbada, 7 á bfxl aca ar tir Chanaain; 7, féuċ, ataid kád a bfęrañ Gosén. Azvr rug leis cwd da derbrażrib, .i. cŕigjor djob, & so capbein so Phano tạo. 5p a orb4c Phá rão re na dearbrajċrib, Créad, as ceird djb? Agus a dubradursan re Pharao, od47de coraê

and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt. All the souls that came with Jacob into Egypt, which came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were three score and six. And the sons of Joseph which were borne him in Egypt, were two souls; all the souls of the house of Jacob which came into Egypt, were threescore and ten.

And he sent Judah before him unto Joseph, to direct his face unto Goshen; and they came into the land of Goshen. And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father, to Goshen; and presented himself unto him; and he fell on his neck, and wept on his neck a good while. And Israel said unto Joseph, Now let me die, since I have seen thy face, because thou art yet alive. And Joseph said unto his brethren, and unto his father's house, I will go up, and shew Pharaoh, and say unto him, My brethren, and my father's house, which were in the land of Canaan, are come unto me: and the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have. And it shall come to pass when Pharaoh shall call you, and shall say, What is your occupation? That ye shall say, Thy servants' trade hath been about cattle, from our youth even until now, both we and also our father's; that ye may dwell in the land of Goshen; for every shepherd is an abomination unto the Egyptians.

Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father, and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and behold, they are in the land of Goshen. And he took some of his brethren, even five men, and presented them unto Pharaoh. And Pharaoh said unto his brethren, What is your occupation? and they said unto

[ocr errors]

do ferbiks, " féjn araon agvs 4 vajċre m4 an gcędna. A dubradursan fós ré Pharao, If do čomnyde san bfearañ do tangamar: Óir ný bevil féur ag ad ferbjsgċwb dâ vairnéis, óir atá an gorta 3 trom a ttir Chanaain; a nois da briz F", sarmid daċċenge ort, tabą aitreab dot Ferbiręcab a bręrañ Gosen.

Agus do laby Pharo ré Josep, ag rad, Langadur hażą & do derbraj¿re ċugad: ata crjoċ na Ségipte as do čojñe; añ sa ccvd is fém doI tir cer haży & do derbrajire na gcoṁnujże: asto rębasdís a bfgrañ Gosen; agus mas aj¿ne dve wndyne cvmvsać na measg, añfn dęy úaċdarán djob of cjoñ mairnējsi. Agus tug Josep Jacob a ačą a stęć, & do sviÿjó é as čojñe Pharao. Ugvs Do benng Jacob Pharao, do sé ċuájd amaċ af Flagnure Pharao.

Agus dartig Josep a atá & a derbráj¿re, agus ¿vg sealb dó¡b a cerić na Ségipte, san ċhd do brými don dýċajd, a bfgraň Rameses, mą dajċjn Pharao de. Agus dojl Josep a a¿4. 7 a derbráj¿re, agus mvñtir tiġe a atą, vle le haran, do résri a mvõtire. Agus do bi Israel na coṁnže a gerić na Bégipte, a brearañ Gosen ; & do badry sealba dúcajó aca añ sin, agus dfásadvr, 7 do ljonadur 5 hjomadaṁyl. Agus do my Jacob a cric n Bégipte reaf mbliaġna dévg : mar sin 3 bi air iomlan Jacob céad & da fitcead 7 seat mbljaży.

Agus do druid aimrr BaisIsrael a 154: 7 do joir sé a mac Josep, 7 a dubát sð ris, Na fug mé anois, grasa ad radąc, jari¥m mar aċċwige ort, cvr do lam faj mo lage, agus déana ž criealta firiñeċ rjom; jarwm daċċenże ort, na Hadlajc mé sa Régift. Aċ lyġfjó me a bfoċarr majċreaċ, agus béura tusa lęš me as a Mégipt, agup adivić mé a vájt a nadlajcieron. Agur & dubairt session, Do déana me map a orbye cú.

« السابقةمتابعة »