صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

NEW SYSTEM;

OR, AN

ANALYSIS

OF

ANTIENT MYTHOLOGY:

WHEREIN AN ATTEMPT IS MADE TO DIVEST TRADITION OF FABLE;
AND TO REDUCE THE TRUTH TO ITS ORIGINAL PURITY,

BY JACOB BRYANT, ESQ.

THE THIRD EDITION.

IN SIX VOLUMES.

WITH A PORTRAIT AND

SOME ACCOUNT OF THE AUTHOR ;

A VINDICATION OF THE APAMEAN MEDAL;
Observations and Inquiries relating to various
Parts of Antient History;

A COMPLETE INDEX,

AND FORTY-ONE PLATES, NEATLY ENGRAVED.

VOL. IV.

LONDON:

PRINTED FOR J. WALKER; W. J. AND J. RICHARDSON;
R. FAULDER AND SON; R. LEA; J. NUNN; CUTHELL AND
MARTIN; H. D. SYMONDS; VERNOR, HOOD, AND SHARPE;
E. JEFFERY; LACKINGTON, ALLEN, AND CO.; J. BOOKER;
BLACK, PARRY, AND KINGSBURY; J. ASPERNE;
J. MURRAY; AND J. HARRIS.

qt.

11-27-1923

A

NEW SYSTEM;

OR, AN

ANALYSIS

OF

ANTIENT MYTHOLOGY.

Eyw δε

OF THE

MIGRATION

AND DISPERSION OF NATIONS.

περι πολλές τον αληθη λογον τιμεμενος και το ακρι βες ανιχνεύσαι δια σπεδης πρόθεμην, ενθεν ὁρμηθεις εν τη προ ταύτης προτάξει ύλας εκπορίζων έμαυτῳ, χρονων αναγραφας συνέλεξα παντοίας. Georgius Monachus, p. 66.

IN the Mosaic history we have an account of the antediluvian world being destroyed by a deluge, the family of one man excepted, which was providentially preserved. The manner of their préservation I have described; and have shewn,

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »