صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Corpus Christi.

First Sunday of Advent.

1805 F

1806 E 1807 D

2 Feb.

2 Feb,

1808 C B

1809 A

3 Jan. 25 Feb,
4 Feb. 14 Mar,
5 Jan. 29 Feb,

19 Apr,
11 Mar,
2 Apr,
15 Apr,

1810 G

6 Feb. 18 Mar,

1812 ED S Jan.

1813 C 9 Feb.

1814 B 10 Feb.

1815 A 11 Jan.

1 Feb. 10 Feb, 27 Apr, 14 May 23 June 2June 13 25 Dec, 1 6 May 15 May 25 June 5 26 Nov, 30 29 May 7 May 17 May 28 27 Nov, 29 17 May 26 June 5 June 1624 Nov. 27 2 May 11 May 21 June 127 Dec, 3 7 Apr, 22 May 31 June 10 June 21 24 Dec, 2 1811 F 7 Feb. 10 Feb, 27 Apr, 14 May 23 June 2June 13 25 Dec, 1 26 Feb, 12 Mar, 29 May 17 May 28 27 Nov, 29 14 Mar, 3 Apr, 18 May 6June 17 24 6 Feb, 23 Apr, 10 May 29 June 925 22 Feb, 8 Mar, 26 May

7 May

27 June

Nov, 28

19 May

Nov, 27

4 May

14 May 25 28

Dec, 3

1816 G F12 Feb.

11 Feb, 28 Apr, 14 May

23 June

2 June 13 25

Dec, 1

1817 E 13 Feb.

2 Feb, 19 Apr, 6 May 15 May

25 June 5 26

Nov, 30

1818 D 14 Jan.

1819 C 15 Feb.

Nov, 29 Nov, 28

1820 BA 16 Jan.

18 Feb, 4 Mar, 22 Apr, 30 May 10 May 21 28 7 Feb, 24 Apr, 11 May 20 May 30 June 10 25 30 Feb, 16 Apr, 2 May 11 May 21 June 127 Dec, 3 1821 G 17 Feb. 18 Mar, 7 Apr, 22 May 31 June 10 June 21 24 Dec, 2 1822 F18 Feb. 3 Feb, 20 Apr, 7 May 16 May 26 June 626 Dec. 1 1823 E 19 Jan. 26 Feb, 12 Mar, 30 May S May 18 May 29 27 Nov, 30 1824 DC 1 Feb. 15 Mar, 3 Apr, 18 May 27 June 6 June 17 24 Nov, 28 1825 B 2 Jan, 30 Feb, 16 Apr, 3 May 12 May 21 June 226 Nov, 27 1826 A 3 Jan. 22 Feb, Mar, 26 May 4 May 14 May 25 28 Dec, 3 1827 G 4 Feb, 11 Feb, 28 Apr, 15 May 24 June 3 June 14 25 Dec, 2 1828 F E 5 Feb, 3 Feb, 20 Apr, 6 May 25 June 5 26 Nov, 30 1829 D 6 Feb, 15 Mar. 4 Apr, 19 May 7 June 18 24 Nov, 29 1830 C 7 Feb, 7 Feb, 24 Apr, 11 May 30 June 10 25 Nov, 28 1831 B 8 Jan, 30 Feb, 16 Apr, 3 May 1832 AG 9 Feb, 19 Mar, 7 Apr, 22 May 31 June 10 June 2124 Dec, 21

[blocks in formation]

THE CALENDAR.

N. B. To find the office of the day, look for the day of the month in the Calendar; and if you find the day to be of a saint, of whom no notice is taken in the Particular offices of the saints, you must take it out of the Common.

JANUARY hath XXXI Days.

A 1CIRCUMCISION of our Lord, D. 2 Cl.
B 2 Octave of S. Stephen, d.

C3 Octave of S. John the Apostle, d.

D 4 Octave of Holy Innocents, d.

E 5 Octave of S. Tho. of Canterbury, d. Vigil of the
Epiph.

F 6 EPIPHANY of our Lord, D. 1 Cl. with an Octave.
G 7 N. B. On the second Sunday after the Epiphany is
A 8 kept the Feast of the Holy name of Jesus, D. 2 Cl.
B 9
C10

D11S. Hyginus, P. & M.

E 12

F 13 The Octave of the Epiphany, D.

G14S. Hilary, .B & C. sem. S. Felix, Pr. & M.
A15S. Paul, first Hermit, C. d. S. Maur, Ab.
B16S. Marcellus, P. & M. sem.

C17S. Anthony, Ab. d.

D18 Chair of St. Peter at Rome, D. S. Prisca, V. & M. E 19S. Wolstan, B. & C. d. SS. Marius, Martha, &c. M. M.

F20SS. Fabian & Sebastian, M. M. d.

G21S. Agnes, V. & M. d.

A22SS. Vincent & Anastasius, M. M. sem.

B23 S. Raymond, C. sem. S. Emerentiana, V. & M.

C24S. Timothy, B. & M. sem.

D25 Conversion of S. Paul, D.

E26S. Polycarp, B. & M. sem.

F27S. John Chrysostome, B. C. & Dr. d.

G28 S. Agnes's Apparition.

A29S. Francis of Sales, B. & C. d.

B30S. Martina, V. & M. sem.

C31S. Peter Nolasco, C. d.

FEBRUARY hath XXVIII Days.

D 1S. Ignatius, B. & M. sem.

E 2 Purification of the B. V. Mary, D. 2 Cl.

F 3S. Blaze, B. & M.

G 4S. Andrew Corsini, B. & C. d.
A 5S. Agatha, V. & M. d..
B 6S. Dorothy, V. & M.
C 7S. Romuald, Ab. d.
D 8S. John of Matha, C. d.
E 9S. Apollonia, V. & M.
F10S. Scholastica, V. d.
G11
¡A 12

B 13

C14S. Valentine, Pr. & M.

D15 SS. Faustinus & Jovita, M. M.

E16

[blocks in formation]

C21

D22 Chair of S. Peter at Antioch, D.

E23 Vigil

F 24 S. Matthias, Ap. D. 2 Cl.

G25

A 26

N.B. In Leap Years February hath 29 Days; B27 and the Feast of St. Matthias is kept on the 25th. C28

MARCH hath XXXI Days.

D 1S. David, B. & C. d.

E 2S. Chad, B. & C. d.
F 3

G 4S. Casimir, C. sem. & S. Lucius, P. & M.

A 5

B 6

C7S. Tho. of Aquino, Dr. & C. d. SS. Perpetua & Felicitas, M. M.

D 8S. Felix, B. & C. d.
E 9S. Frances, Widow, d.
F10 Forty Martyrs, sem.
G11S. John of God, C. d.
A12S. Gregory, P. C. & Dr. d.

B13

C14

D15

E16

F17 S. Patrick, B. & C. sem.
G18

MARCH hath XXXI Days.

A19 S. Joseph, C. D. 2 Cl.

B20S. Cuthbert, B. & C. d. of obligation in the Bishopric of Durham.

C21 S. Benedict, Ab. d.

D22

E 23

F 24

G25 ANNUNCIATION of the B. V. Mary, D. 2 Cl. A 26

B 27

C 28

D29 N.B. On Friday in Passion-Week is said the E30 Office of the seven Dolors of the B. V. Mary, D. IF 31

APRIL hath XXX Days.

[blocks in formation]

B10

C11S. Leo the Great, P. C. & Dr. d.
D12

E13S. Hermenegild, M. sem.
F14SS. Tiburtius, &c. M. M.
G15

A 16

B 17 S. Anicetus, P. & M.
C18

D19 E 20

F21S. Anselm, B. C. & Dr. d.

APRIL hath XXX Days.

G22 SS. Soter & Caius, P. P. & M. M. sem.

A23 S. George, M. Patron of England, D. 1 Cl. with an Octave.

B24S. Fidelis of Sigmaringa, M. d.

C25 S. Mark, Evangelist, D. 2 Cl. Abstinence.
D26 SS. Cletus & Marcellinus, P. P. & M. M. sem.
E27

F28S. Vitalis, M.

G29 S. Peter, M. d.

A30 The Octave of S. George, d.

MAY hath XXXI Days.

B 1 SS. Philip and James, App. D. 2 Cl.

C 2S. Athanasius, B. C. & Dr. d.

D 3The Finding of the Holy Cross, D. 2 Cl. SS. Alexander, &c. M. M. Š. Juvenal, B. & C.

E 4S. Monica, Widow, d.

F 5 Catharine of Sienna, V. d.

G 6S. John before the Latin Gate, D.

A 7S. Stanislaus, B. & M. d.

B 8 Apparition of S. Michael, D.

C9S. Gregory Nazianzen, B. C. & Dr. d.

D10S. Antoninus, B. & C. sem. Gordianus & Epimachus, M. M.

E11S. Pius, P. d.

F12SS. Nereus, Achilleus, Domitilla, & Pancratius, M. M. sem.

[blocks in formation]

C16S. Ubaldus, B. & C. sem.

D17S. Paschal Baylon, C. d.

E 18S. Venantius, M. sem.

F19S. Dunstan, B. & C. d. S. Pudentiana, V.

G20S. Bernardine, C. sem.

A21S. Peter Celestin, P. & C. d.

B22

C23
D24

E 25 S. Aldelm, B. & C. d. S. Urban, P. & M.
F 26 S. Augustine, Ap. of England, D. 2 Cl. with an
Octave. S. Eleutherius, P. & M.

« السابقةمتابعة »