صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

In tumulo servare; quid autem fama juvabit

Posthuma, terrarum quamvis impleverit orbem?

Spiritus alta petens cœli de vertice terras
Despiciet, curasque hominum ridebit inanes.

THE END.

LONDON:

PRINTED BY THOMAS DAVISON, WHITEFRIARS.

« السابقةمتابعة »