صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1

[ocr errors]
[ocr errors]

THE

ORTHODOX CHURCHMAN'S

MAGAZINE AND REVIEW;

OR,

A TREASURY

OF

DIVINE AND USEFUL

KNOWLEDGE.

nde et liber crevit, dum ornare patriam, et amplificare gaudemus, pa-
riterque et defensioni ejus servimus et gloriæ.

PLINII EPIST.

Thus our work has encreased from the pleasure we have in honouring and
serving our country, labouring at the same time for her defence and her
glory.

BY A SOCIETY OF CHURCHMEN.

VOL. X.

FROM JANUARY TO JUNE, 1806.

OTHE

LONDON:

Printed by J. G. Barnard, No. 57, Snow Hill,

FOR THE PROPRIETORS, AND SOLD BY F. C. AND J. RIVINGTON,
62, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

« السابقةمتابعة »