صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

HET

NIEUWE TESTAMENT,

OF

ALLE DE BOEKEN DES NIEUWEN VERBONDS

VAN ONZEN HEER

JEZUS CHRISTUS;

OP LAST VAN DE HOOG-MOG. HEEREN

Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden

EN

VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL,
GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN MDCXVIII EN MDCXIX,
UIT DE OORSPRONKELIJKE (GRIEKSCHE) TAAL

IN ONZE NEDERLANDSCHE GETROUWELIJK OVERGEZ87

GEDRUKT BIJ HET

AMERIKAANSCHE BIJBELGENOOTSCHAP,

TE NIEUW YORK.

[Dutch and Eng. 12mo.]

1910.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

HET HEILIG EVANGELIE,

NAAR DE BESCHRIJVING VAN

MATTHEU S.

THE GOSPEL

ACCORDING TO

S. MATTHEW.

HET

HOOFDSTUK I.

ET boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den zoon Davids, den zoon Abrahams. 2 Abraham gewon Isaäk, en Isaak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijne broeders;

3 En Juda gewon Phares en Zara bij Thamar en Phares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;

4 En Aram gewon Aminadab, en Aminádab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;

5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jesse;

6 En Jesse gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomo, bij degene die Uria's vrouw was geweest;

7 En Salomo gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;

8 En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;

9 En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias ;

10 En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias ;

11 En Josias gewon Jechonias en zijne broeders, omtrent de Babylonische overvoering.

12 En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiël, en Salathiël gewon Zorobabel;

13 En Zorobabel gewon Abiud, 271

[blocks in formation]

5 And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse; 6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

7 And Solomon begat Roboam and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

8 And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

9 And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

10 And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

11 And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

13 And Zorobabel begat Abiud :

« السابقةمتابعة »